our team
Областите ни на специализация в писмените преводи са:

  • Право: всички видове фирмени документи, договори, пълномощни, митнически документи,съдебни решения, нотариални актове и др;
  • Обществени поръчки: пълен набор документи за участие в обществени поръчки;
  • Финанси/ Банково дело: годишни данъчни декларации годишни и тримесечни отчети, доклади за дейността по вътрешен одит, уведомления, финансови извлечения, доклади за извършени финансови и правни проверки, заявления за заем, бизнес планове , баланси, отчети за приходите и разходите;
  • Информационни технологии и софтуер: спецификации, лицензионни споразумения, условия за ползване на сайтове;
  • Технически преводи: инструкции за експлоатация, ръководства за потребители, технически спецификации, справочни материали и др;
  • Преводи в сферата на маркетинга и рекламата: оферти, етикети, доклади, рекламни материали за продукти и услуги, фирмени презентации, продуктови каталози;
  • Преводи в сектор строителство и недвижими имоти: договори свързани с покупко-продажба, договори за строителство, спецификации за строителство и обзавеждане; разрешения за строеж, официални протоколи издавани по време на строителството и др;
  • Преводи в туризма: менюта, реклами, брошури, туристически пакети за екскурзии, договори с туроператори и др;
  • Медицински преводи: доклади, епикризи, имунизационни паспорт; формуляри, въпросници, технически спецификации на медицинска апаратура, сертификати; каталози на медицински изделия
  • Превод на лични документи без легализация: паспорти, дипломи, свидетелства, автобиографии, мотивационни писма, попълване на формуляри и др;