questions1.Каква е разликата между легален (официален) и легализиран превод?

Легален (официален) е преводът, извършен от заклет преводач върху бланка на лицензирана преводаческа агенция, който носи неговия подпис и печата на агенцията. Легализиран е преводът, който освен че отговаря на горните изисквания, е заверен и от съответните държавни институции и е легализиран от Дирекция “Консулски отношения” към МВнР като последна инстанция.

2. Как определяте цената на превода?

Цената на превода се определя от групата на езика, сложността му и времето за изпълнение.

3. Не съм от Варна, как да ви изпратя документите си за превод и как да ви платя?

Документите може да изпратите по емейл или чрез куриер като напишете точния ни адрес, а плащането може да стане по банков път. След като сме готови с проекта, наш представител ще дойде до офиса Ви или ще изпрати документите по куриер. При обем на поръчката над 50 страници, разхода за куриерски услуги се покрива от нашата агенция.

4. Какво означава стандартна, бърза и експресна услуга?

Времето за изпълнение на един проект определя видът на услугата. Стандартната услуга за превод се изпълнява за 48 часа, бързата за 24 часа, а експресната е в рамките на 1 час.

5.Гарантирате ли конфиденциалността на информацията, съдържаща се в текстовете за превод?

Нашата агенция отлично знае значението на чувствителната информация и наш основен ангажимент е да гарантираме конфиденциалността на информацията. Затова, ние изградихме и внедрихме политика по информационна сигурност, която да пази информационните активи на компанията ни и на нашите клиенти, Освен това всички наши писмени и устни преводачи, и мениджъри по проектите са задължени да пазят тайната на информацията по силата на подписаната от тях пред Нотариус клетвена декларация.