our team
За да поддържаме дълготрайни отношения с нашите клиенти, ние от Преводи Варна държим да извършваме проверки на качеството на всеки един етап от процеса на превода. За да гарантираме качеството на нашите преводи ние прилагаме 4-спепенен процес по осигуряване на качество:

  • Извършването на превод от професионални преводачи, които притежават образование и опит в конкретната област на превода;
  • Редактиране, което цели отстраняването на граматически и стилови грешки и гарантира, че терминологията за конкретната област на превода е използван;
  • Корекция- която е насочена към числовите данни, специфичните изисквания на клиента и дребните детайли, които в нашата област често се оказват изключително важни;
  • Контролът на качеството, като последен етап, обхваща оформлението на документа- форматиране, снимки, графики, шрифт, номериране на страници и др;

Всички документи и лични данни се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Нашите писмени и устни преводачи и координатори по проектите са задължени да пазят в конфиденциалност информацията по силата на подписаната от тях пред Нотариус клетвена декларация.


Всяка поръчка се съхранява в досието на съответния клиент за срок от 5 години.