our team
Екипът на Преводи Варна се състои от млади и високо квалифицирани преводачи, специалисти в различни области на превода. Всеки от нашите координатори по проекти се стреми да бъде в постоянна връзка с нашите клиенти, за да изясняват въпроси възникнали в процеса на работа и надлежно да ги информират за текущия статус на техните поръчки, както и за всичко което касае нашите взаимни интереси.


Основни принципи в работата ни са качество, експедитивност и конфиденциалност. За да гарантираме прецизността и оптимални срокове за изпълнение на всяка поръчка ние сме изградили една добре организирана система, основана на екипната работа и личната ангажираност на нашите служители. Преди да предадем всеки един проект на клиента ние проверяваме дали отговаря на следните критерии: да бъде точен, последователен и да взема под внимание културните различия.