Поръчка онлайн

При “поръчка онлайн” и писмен превод над 50 страници, клиентите ни получават 10 % отстъпка от договорената цена.


За корпоративните си клиенти предлагаме:

Гъвкави схеми на работа и заплащане улесняващи максимално двустранните взаимоотношения. Отстъпките и преференциите от които се възползват нашите лоялни клиенти се регламентират в Договорите за абонаментно сътрудничество, които се сключват между агенцията и клиентите ни.