our team
В условията на глобализация и разрастваща се електронна търговия държавните граници в началото на 21 век са само условни. Правилното позициониране на продуктите и услугите на всяка една компания е особено важно за увеличаване на продажбите и. Добрите и конкурентни позиции на световния и българския пазар изисква локализация на сайтовете и рекламните материали за тези продукти и услуги на целевия език. Преводачи Варна ще Ви съдейства, за да осъществите тяхното адаптиране към езика, културата, манталитета, техническите и други характеристики на региона, за който са предназначени продуктите или услугите. За да се предостави информацията в най-достъпен и естествен за целевите клиенти вид, е възможно определени текстове да се изключат, а други да се добавят.


Ние предоставяме следните услуги в областта на локализацията:

  • Локализация на презентации, рекламни текстове, материали за пресата и кампании
  • Локализация на софтуер
  • Локализация на уебсайтове