pricesЦената на превода се изчислява на база на преведения текст като 1 страница е равна на 1800 знака с интервали (по БДС). Броят страници се контролира в електронния вариант на текста с функцията Word Count на Microsoft Word.

Цената се формира като сбор от следните елементи:

  • езиковата група
  • нивото на специализация и сложност на текста
  • времето за изпълнение на услугата: стандартна, бърза, експресна

Писмени преводи

  • Стандартна поръчка – срок 48 часа от възлагането на поръчката
  • Бърза поръчка – срок 24 часа от възлагането на поръчката
  • Експресна поръчка – 1 преводаческа страница за 1 час

За поръчки над 50 страници срокът и цената на преводите са по договаряне.


Устни преводи

Цената на услугите, предоставяни при придружаване при бизнес срещи, изповядване на сделки пред нотариус или други ситуации, които налагат използването на устен превод, се калкулира на час.


Бизнес пакет

За нашите лоялни клиенти, ние изготвяме договор за абонаментно обслужване, който им гарантира срочно изпълнение на възложения превод и преференциални цени на предоставените от нас услуги. Нашият бизнес пакет предоставя още следните предимства:

  • при превод над 50 страници се осигурява доставка на превода на посочено от клиента място чрез куриер или наш служител
  • заплащането на предоставените от агенцията услуги се извършва веднъж в месеца по най-удобния за клиента начин
  • изпращане на превода за предварително одобрение от клиента преди неговото окончателно оторизиране

Ако искате да получите нашата Безплатна оферта за превод, пишете ни на office@prevodivarna.bg или се обадете на 0885 839 972 и нашият представител ще отговори на всички Ваши въпроси касаещи Вашия проект!